PC Fresh 2018.4.07

PC Fresh 2018.4.07

Abelssoft GmbH – 22,7MB – Shareware –
Bạn có muốn điều chỉnh máy tính của bạn như các chuyên gia để đạt được kết quả tốt nhất?

Tối ưu hóa hiệu suất của máy tính của bạn!

Tùy chỉnh giao diện của hệ thống điều hành của bạn!

Thay đổi cài đặt nhiều ẩn!

Tối ưu hóa ổ đĩa của bạn!

Tăng tốc độ các chương trình của bạn bằng cách sử dụng chế độ turbo của chúng tôi.

Xem thông tin về hệ thống của bạn.

Bây giờ với SSD lái xe hỗ trợ.

Làm việc với Windows XP, Vista và Windows 7

Tổng quan

PC Fresh là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Abelssoft GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.728 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PC Fresh là 2018.4.07, phát hành vào ngày 10/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/07/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 2018.4.07, được sử dụng bởi 49 % trong tất cả các cài đặt.

PC Fresh đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 22,7MB.

Người sử dụng của PC Fresh đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PC Fresh!

Cài đặt

người sử dụng 1.728 UpdateStar có PC Fresh cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Abelssoft GmbH
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản